Harvey Jason

29. Februar 1940 

 

2 Folge(n):

- Die Amazone   (3/14)

- Der Damenimitator   (5/03)